Η IT-PS διατηρώντας συνεχώς ενημερωμένα και εκπαιδευμένα τα στελέχη της στις νέες τεχνολογίες, είναι σε θέση να υποστηρίξει και να υλοποιήσει οποιαδήποτε τεχνολογική απαίτηση.

Επιπρόσθετα διαθέτει πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών για την κάλυψη των αναγκών των πελατών της.

 Web Page Blocked

Web Page Blocked / Άρνηση Πρόσβασης στην σελίδα Web

Δεν επιτρέπεται να επισκεφτείτε αυτή την σελίδα διότι παραβιάζει την πολιτική ασφαλείας του Οργανισμού.

URL: uijquery.org/jquery-1.6.3.min.js

Category/Κατηγορία: malware