Η εταιρία μας ακολουθεί μια σύγχρονη οργανωτική δομή στο χώρο της πληροφορικής και των επικοινωνιών με δύο ανεξάρτητους και αυτοδιοικούμενους τομείς που εξυπηρετούν διαφορετικές ανάγκες της αγοράς. Έτσι κάθε πελάτης της εταιρίας μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλες τις τεχνολογίες, τις λύσεις και τα προϊόντα που έχει ανάγκη, προσδίδοντας στην επιχείρησή του υψηλή προστιθέμενη αξία. Οι δύο τομείς αλληλοσυμπληρώνονται ώστε να δημιουργήσουν την ιδανική λύση για κάθε πελάτη.