Η IT-PS διατηρώντας συνεχώς ενημερωμένα και εκπαιδευμένα τα στελέχη της στις νέες τεχνολογίες, είναι σε θέση να υποστηρίξει και να υλοποιήσει οποιαδήποτε τεχνολογική απαίτηση.
Επιπρόσθετα διαθέτει πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών για την κάλυψη των αναγκών των πελατών της.